ตานขันข้าววันพญาวัน สงกรานต์ 64

แชร์ข่าวพะเยา

บรรยากาศการทำบุญประเพณีตานขันข้าว เนื่องในวันพญาวัน เทศกาลสงกรานต์ ที่จังหวัดพะเยา ในวันมหาสงกรานต์ หรือชาวเหนือเรียกวันพญาวัน ในปีนี้เป็นไปอย่างเรียบง่าย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  ชาวบ้านจำนวนมากต่างเดินทางมาทำบุญโดยการสืบสานประเพณีตานขันข้าวในช่วงเช้า และเดินทางกลับซึ่งในแต่ละปีจะมีพุทธศาสนิกชนร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงสายแต่ในปีนี้กิจกรรมดังกล่าวได้งดในการชุมนุมกับคนกลุ่มมาก

     ชาวบ้านจำนวนมากต่างนำสำหรับกับข้าว หรือขันข้าวที่เตรียมไว้ เข้าทำบุญกับพระสงฆ์ ที่บริเวณวัดบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ ในช่วงเช้าของวันนี้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับ และอุทิศส่วนกุศลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งวัดทุกแห่งของจังหวัดพะเยา จะมีการทำบุญลักษณะเช่นนี้ ซึ่งชาวล้านนาเรียกว่า ตานขันข้าว วันพญาวัน  หรือวันมหาสงกรานต์

   โดยในวันนี้จะเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชาวบ้านถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดของปี หรือเรียกว่าวันพญาวัน  และในวันนี้ก็ได้มีการทำบุญกันแต่แตกแตกต่างจากในปีก่อนๆเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ๋จะเดินทางเข้าทำบุญในช่วงเช้าตรู่  และร่วมกันนำตุง 12 ราศี เข้าปักบริเวณเจดีย์ทรายที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ และในช่วงสายทุกปีจะมีพิธีสืบชะตาหลวงแต่ในปีนี้ต้องทำการงดกิจกรรมดังกล่าวลงเนื่องจากจะเป็นการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เกรงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ดังนั้นชาวบ้านจึงได้เลือกวิธีการเข้าทำบุญตานขันข้าวในช่วงเช้าและเดินทางกลับ


แชร์ข่าวพะเยา