ชาวบ้านออกหาจับแมงจีนูนกิน-ขายสร้างรายได้

แชร์ข่าวพะเยา

      ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ออกจับหาแมงจีนูนในช่วงนี้ หลังมีฝนตกลงมาและมีแมงจีนูนออกมากินยอดอ่อนของใบไม้ และออกมาให้จับกันเป็นจำนวนมาก โดยชาวบ้านส่วนใหญ่จะออกจับช่วงกลางคืนและนำมาประกอบอาหารรับประทาน นอกจากนั้นยังนำออกขายสร้างรายได้ สนนราคากิโลกรัมละ 300-400 บาท

    ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องออกหาจับแมงจีนูน ตามบริเวณยอดไม้ในพื้นที่ป่าละเมาะของหมู่บ้านในช่วงเวลาค่ำกันเป็นประจำในช่วงนี้ หลังแมงจีนูนได้มีการออกมาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาในพื้นที่ และมีใบไม้ผลัดใบและแตกยอดอ่อน ทำให้แมงจีนูนจะออกมาหากินยอดอ่อนของใบไม้ โดยเฉพาะยอดอ่อนของต้นมะขาม ทำให้ชาวบ้านออกหาจับกันมาเพื่อนำมารับประทาน และจำหน่ายสร้างรายได้

     โดยชาวบ้าน ที่ออกจับแมงจีนูน ระบุว่า ในช่วงกลางคืน แมงจีนูนจะออกหากินยอดอ่อนของใบไม้ โดยในแต่ละต้นจะมีแมงจีนูนจำนวนมาก เข้าทำการเกาะต้นไม้และกัดกินใบไม้ ทำให้ง่ายต่อการออกมาเก็บ ซึ่งบางวันสามารถออกมาเก็บได้จำนวนมากในช่วงนี้ โดยหลังจากเก็บได้จะนำมาคั่วเพื่อรับประทานกัน  มีรสชาติที่อร่อย ซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือจะไม่ค่อยนิยมที่จะออกหากัน แต่ปัจจุบันจะมีชาวบ้านออกหากันมารับประทานและนำมาขายสร้างรายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งรสชาติอร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและราคา ขายกิโลกรัมละกว่า 300-400 บาท  เพราะเป็นที่นิยมของผู้บริโภค


แชร์ข่าวพะเยา