จ.พะเยา พบผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มรวม 39 ราย รพ.มาตรการเข้ม

แชร์ข่าวพะเยา

     สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้มีผู้ป่วยเพิ่มอีก 5 รายรวมแล้ว 39 ราย ขณะที่โรงพยาบาลพะเยา ประกาศให้การบริการโดยการลดผู้ป่วยนอกและงดผ่าตัดยกเว้นกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด

     สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด  19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในวันนี้พบอีกจำนวน 5 ราย รวมแล้ว 39 ราย และยังคงมีการคัดกรองตรวจหาเชื้ออยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพบว่าผู้ป่วยแต่ละรายมีไทม์ไลน์ ที่ค่อนข้างกว้าง จึงจำเป็นต้องเร่งตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้ออย่างใกล้ชิด ขณะที่ทางโรงพยาบาลพะเยา ออก ประกาศเรื่อง การปรับการให้บริการ ตามที่ได้กิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 20191COVID-19) ทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการบริการในภาพรวมของโรงพยาบาลพะเยา และเสี่ยง ต่อการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลพะเยา จึงขอเรียนปรับงานบริการให้ทราบดังนี้

1. ลดบริการผู้ป่วยนอกทั้งคลินิกในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ยกเว้นรายที่จำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน

2. งดผ่าตัด และ หัตถการ ที่ไม่จำเป็น ยกเว้น รายที่จำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลพะเยาจะดำเนินการติดต่อประสานงานเพื่อผู้ป่วยทุกท่านได้รับการบริการ

ที่เหมาะสม และ ขอให้ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน หลีกเลี่ยงการเดินทางมายังโรงพยาบาลฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2564 และจะแจ้งข้อมูลให้ทราบเพิ่มเติม หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง


แชร์ข่าวพะเยา