รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ

แชร์ข่าวพะเยา

ขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้จำเป็น และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID – 19 ในโรงพยาบาลสนาม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ลานหน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาสอบถามรายละเอียด 0 5446 6757 หรือ 0 57766 758 หรือ 0 5446 6666 ต่อ 7041 7012 7042 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์


แชร์ข่าวพะเยา