โปรดทราบ กลุ่มเสี่ยง

แชร์ข่าวพะเยา

กระทรวง สาธารณสุข ประกาศจังหวัดพะเยา  ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564ประกาศพื้นที่เสี่ยงระบาดจังหวัดพะเยา ฮอลลีวู้ด ผับ พะเยา วันที่ 9-11 เมษายน 2564ขอให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงระบาดดังกล่าวสังเกตอาการตนเอง หากพบอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านศูนย์บริหาสถานการณ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  สอบถามเพิ่มเติม   เวลาราชการ 054 409 132  นอกเวลาราชการ 095 698 4350


แชร์ข่าวพะเยา