ม.พะเยา เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาฯ Hotline สายด่วน ปรึกษาด้านสุขภาพจิต ฟรี

แชร์ข่าวพะเยา

ม.พะเยา เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาฯ Hotline สายด่วน พร้อมแนะนำLine Here to Heal ในการพุดคุยปรึกษาด้านสุขภาพจิต ฟรี

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เปิดให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแบบ Hotline สายด่วน โดยในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางมหาวิทยาลัยพะเยา จึงจัดให้มีการให้คำปรึกษาแบบสายด่วนเพื่อลดการใกล้ชิด และยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนิสิต และ บุคลากร ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 080-623-9179 หรือที่ Facebook:  ศูนย์ให้คำปรึกษา มพ

นอกจากนั้น ทางศูนย์ให้คำปรึกษาฯ ยังแนะนำ Line Here to Heal ในการพุดคุยปรึกษาด้านสุขภาพจิต ฟรี เพื่อสื่อสารความรู้ความเข้าใจที่ เกี่ยวกับสุขภาพจิตและการดูแลสุขภาพใจในชีวิตประจำวัน และให้บริการการพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโดยนักจิตวิทยาการปรึกษาที่มีประสบการณ์ ผ่านการพิมพ์ข้อความออนไลน์ (Chat text)  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียง Scan QR Code  หรือคลิก https://lin.ee/P77s2bW เป็นการบริการของโครงการพัฒนาระบบบริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์ และเครือข่ายส่งต่อบริการสุขภาพจิต โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเบื่องต้น ผ่านทางออนไลน์ (Text-based)ได้ง่ายๆ


แชร์ข่าวพะเยา