โปรดทราบ กลุ่มเสี่ยง

แชร์ข่าวพะเยา

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศจังหวัดพะเยา

 ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.

สำหรับผู้ที่เดินทางรถโดยสารประจำทาง กรีนบัส (รหัสเที่ยวรถ 506) วันที่ 11 เมษายน 2564 เชียงใหม่ – พะเยา เวลา 11.00 น.ขอให้ท่านสังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากพบอาการผิดปกติ ท่านสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สอบถามเพิ่มเติมเวลาราชการ 054 409 132 นอกเวลาราชการ 095 698 4350


แชร์ข่าวพะเยา