จ.พะเยา ยอดผู้ป่วยพุ่ง 52 ราย โรงพยาบาลสนามยังพอเพียง

แชร์ข่าวพะเยา

     สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงพบผู้ป่วยเพิ่มอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีผู้ป่วยรวม 52 ราย ขณะที่ ศบค.จังหวัด ระบุ โรงพยาบาลสนามยังคงเพียงพอเนื่องจากผู้ป่วยทั้งหมดยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลของอำเภอได้          

     นายพินิจ   แก้วจิตคงทอง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  ต้องร่วมกันออกแถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดพะเยา หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  จังหวัดพะเยา ระลอกใหม่เมษายน ถึงวันที่ 19 เมษายน 2564  พบผู้ป่วยสะสมติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รวม 52 ราย และทุกรายยังคงนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล  ในจังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยใน 7 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมือง 22 ราย อำเภอจุน 10 ราย อำเภอเชียงคำ 8 ราย อำเภอดอกคำใต้ 5 ราย อำเภอปง 2 ราย อำเภอภูซาง 2 ราย อำเภอแม่ใจ 2 ราย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 1 ราย และอำเภอที่ยังไม่พบผู้ป่วย ได้แก่ อำเภอเชียงม่วนและอำเภอภูกามยาว

    โดยทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด  และระดับอำเภอ/ตำบล จังหวัดพะเยา ได้มีการติดตามผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19  จังหวัดพะเยาทุกราย และจากรายงานการสอบสวนโรคผู้ป่วยติด   เชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า มีการติดเชื้อในครอบครัว จำนวน 8 ครอบครัว ผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 18 ราย อายุต่ำสุด 1 ปี สูงสุด 79 ปี อายุเฉลี่ย 29 ปี ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง มีจำนวนทั้งสิ้น 462 ราย แยกเป็น ผู้สัมผัสในชุมชน จำนวน 297 ราย ผู้สัมผัสในยานพาหนะ จำนวน 115 รายและผู้สัมผัสในครอบครัวจำนวน 50 ราย ซึ่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ทุกราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จะได้รับการแนะนำให้มีการเฝ้าระวังอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัวหรือระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบไปตรวจทันทีที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน 

     นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  กล่าวว่า  สำหรับมาตรการการคุมเข้มในพื้นที่จังหวัดพะเยานั้น ยังคงมาตรการเข้มตามที่ ศบค.กำหนดตั้งแต่วันนี้ 18 เม.ย.64  เป็นต้นไป  โดยผู้ที่เดินทางมาจังหวัด 18 จังหวัดสีแดงหรือพื้นที่เสี่ยง   ทางจังหวัดขอความร่วมมือ งดเดินทางเข้าจังหวัดพะเยา  หากจำเป็น   ต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สแกนคิวอาร์โค๊ด “พะเยาชนะ”  ประเมินความเสี่ยง  กักตัวอยู่ที่บ้าน HOME Quarantine  ตามวันที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา ล่าสุดพบว่า  มีผู้ที่เดินทางเข้ามาแล้ว  และไม่แจ้งข้อมูลให้กับทางการทราบ  เพราะฉะนั้นจังหวัดพะเยา   จึงขอความร่วมมือทุกคนช่วยกัน  อย่าปกปิดข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่     ขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย  ต้องร่วมมือกันมิเช่นนั้น   จะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อ ณ สิ้นเดือนเมษายน 64 เพิ่มขึ้นมากกว่านี้  ล่าสุดขณะนี้เชื้อโควิด19 ในจังหวัดพะเยา   ยังไม่มีการแพร่ระบาดกับคนนอกครอบครัว   แต่พบมีการแพร่ระบาดกับคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดกัน  ขณะเดียวกัน หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ณ ขณะนี้  ขอความร่วมมืองดเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงสีแดง และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดสีแดง  ให้รายงานตัวต่อต้นสังกัด และทำการประเมินความเสี่ยง  ตามแบบประเมินของกระทรวงสาธารณสุข หากเสี่ยงสูงให้กักตัว 14 วัน   หากเสี่ยงต่ำประเมิน  และป้องกันต้นเองอย่างเคร่งครัด  เพื่อร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่ สำหรับโรงพยาบาลสนามยังคงเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ได้ และขณะนี้ผู้ป่วยก็ทำการรักษาตัวกระจายตามโรงพยาบาลต่างๆ


แชร์ข่าวพะเยา