จ.พะเยา ประกาศ มาตรการควบคุมและป้องกัน โควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

ประกาศคำสั่งจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019สั่ง ณ วันที่ 18 เมษายน 2564


แชร์ข่าวพะเยา