จ.พะเยา พบผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่ม รวม 56 ราย ตลาดหลายแห่งปิด

แชร์ข่าวพะเยา

      สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 56 ราย ขณะที่หลายพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ได้ทำการประกาศให้ปิดตลาดไปก่อนในช่วงนี้

     ภาพตลาดต้นสัก ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องถูกปิดตัวลงในช่วงนี้ และยังคงมีอีกหลายตลาดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา เช่นในพื้นที่ตำบลจำป่าหวาย ก็ทำการปิดตัวลงเช่นกัน หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 4 ราย ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน 3 ราย และอำเภอเชียงคำ จำนวน 1 ราย ล่าสุดพบว่าในพื้นที่จังหวัดพะเยามีผู้ป่วยสะสมรวม 56 ราย ขณะที่ทางจังหวัด ยังคงมีมาตรการที่จะให้มีการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด ทั้ง 1.ห้ามจัดกิจกรรม เช่น ห้ามจัดการเรียนการสอน การสอบ ฝึกอบรม ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม มากกว่า 50 (ต้องขออนุญาติจัดงาน) ห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง และ 2.ให้ปิด ปิดสถานบริการและสถานที่ สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด 14 วัน (18 เม.ย. 64-1 พ.ค. 64) 3.มาตรการควบคุม นับตั้งแต่วันที่ 14 วัน (18 เม.ย. 64-1 พ.ค. 64) จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. ห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า เปิดถึง 21.00 น. 4.มาตรการเดินทางเข้า-ออก จังหวัดพะเยา ให้ผู้เดินทางทุกคน  ลงทะเบียน โดยแสกน และผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และลงทะเบียน โดยแสกน QR CODE กักกันตัวที่บ้าน 14 วัน หรือจนกว่าจะเดินทางกลับ


แชร์ข่าวพะเยา