สหกรณ์ จ.พะเยา เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมฯ (ITA)

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมฯ (ITA)

วันที่ 19 เมษายน 2564 ข้าราชการ พนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 – 5  และนิคมสหกรณ์เชียงคำ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมฯ (ITA) ปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference จากกรมส่งเสริมสหกรณ์  ณ ที่ทำการของแต่ละท้องที่ เพื่อลดการชุมนุมรวมกันเป็นกลุ่ม พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID 19 อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา