หนุ่มวัย 33 ปี เพาะเลี้ยงแคกตัสสร้างรายได้เดือนละกว่า 1 แสนบาท

แชร์ข่าวพะเยา

      หนุ่มวัย 33 ปีในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ทำการเพาะพันธ์และเลี้ยงแคกตัส หลากหลายสาย  พันธุ์ ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 1,000 สายพันธุ์ รวมแล้วมากกว่า 500,000 ต้น โดยนำออกจำหน่ายสร้างรายได้ให้ต่อเดือนมากกว่า 100,000 บาท

      นายศุภชัย ชื่นจิต หนุ่มวัย 33 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูโรงเรือนการเพาะเลี้ยงแคกตัส พืชสายพันธุ์ที่มีลักษณะคล้ายตะบองเพชร ที่เขาทำการเพาะเลี้ยงไว้ กว่า 1 ปี หลังจากที่ต้องลาออกจากงานประจำ ซึ่งได้ทำการเพาะเลี้ยงสายพันธุ์แคกตัส จากที่ได้มา รวมทั้งการหาซื้อและนำมาขยายพันธุ์ ซึ่งปัจจุบันตนเองสามารถที่จะเพาะสายพันธุ์ได้มากกว่า 1,000 สายพันธุ์ ในขณะนี้และสามารถนำออกจำหน่ายทั้งระบบออนไลน์และระบบที่มีกลุ่มต้องการหาซื้อ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เขาได้เป็นอย่างดี

      นายศุภชัย ชื่นจิต หนุ่มวัย 33 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูโรงเรือนการเพาะเลี้ยงแคกตัส พืชสายพันธุ์ที่มีลักษณะคล้ายตะบองเพชร ที่เขาทำการเพาะเลี้ยงไว้ กว่า 1 ปี หลังจากที่ต้องลาออกจากงานประจำ ซึ่งได้ทำการเพาะเลี้ยงสายพันธุ์แคกตัส จากที่ได้มา รวมทั้งการหาซื้อและนำมาขยายพันธุ์ ซึ่งปัจจุบันตนเองสามารถที่จะเพาะสายพันธุ์ได้มากกว่า 1,000 สายพันธุ์ ในขณะนี้และสามารถนำออกจำหน่ายทั้งระบบออนไลน์และระบบที่มีกลุ่มต้องการหาซื้อ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เขาได้เป็นอย่างดี      โดยนายศุภชัย เล่าว่า ก่อนหน้านั้นตนเองเป็นลูกจ้างหน่วยงานราชการ แต่มาในระยะหลังสุขภาพไม่ดี จึงออกมาทำงานเป็นของตนเองด้วยการทำเกษตร และได้ศึกษาค้นคว้าแคกตัสดังกล่าว จึงได้เริ่มลงมือทำการเพาะเลี้ยงมาเมื่อประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มต้นจากการได้สายพันธุ์มาจากเพื่อนและมีการหาซื้อ บางส่วน จากนั้นจึงได้ทำการเพาะขยายพันธุ์มาเรื่อยๆ จนขณะนี้ในโรงเรือนของตนเองนี้มีแคกตัส มากกว่า 1000 สายพันธุ์ และมีจำนวนต้นมากกว่า 500,000 ต้นแล้ว โดยตนเองนั้นจะนำออกจำหน่ายโดยการออกไปขายเองแต่มาระยะหลังหลังจากที่สถานการณ์โควิดเกิดขึ้น จึงได้มีการขายโดยการไลฟ์สด และขายออนไลน์ผ่านกลุ่มผู้นิยมดังกล่าว ซึ่งก็มีการซื้อหากันอย่างต่อเนื่องและในเรื่องของการตลาดของแคกตัสดังกล่าวนั้นตนเองมองว่าสามารถที่จะไปได้ตลอด เนื่องจากมีผู้ที่ชื่นชอบในการหาซื้อกันอย่างต่อเนื่องโดยในส่วนของตนเองนั้นจะมีการเพาะพันธ์และนำออกจำหน่ายโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 15 บาทและสูงสุดของตนเองนั้นอยู่ที่ต้นละถึงหลัก 10,000 บาท ในแต่ละเดือนนั้นตนเองสามารถสร้างรายได้มากกว่า 100,000 บาท และหากมีการนำออกจำหน่ายอย่างเต็มที่ ก็จะได้ถึงเดือนละ 200,000 บาท สามารถทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและสามารถอยู่ได้เป็นอย่างดีและขณะนี้ตนเองยังได้มองช่องทางทางด้านการตลาดต่างประเทศซึ่งได้มีการประสานกันไว้แล้ว และในประเทศไทยถือว่ามีคุณสมบัติที่ดี เนื่องจากสามารถเพาะพันธ์สายพันธุ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีแตกต่างจากต่างประเทศอื่นที่มีสภาพอากาศไม่เหมือนเรา


แชร์ข่าวพะเยา