ขอเชิญ ร่วมทำบุญก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี)

แชร์ข่าวพะเยา

ขอเชิญร่วมทำบุญก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี) แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพะเยา   ท่านสามารถโอนเงินได้ตามบัญชี ออมทรัพย์ชื่อ “พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี)”  หมายเลขบัญชี 020126345386 ธนาคารออมสิน สาขาพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา