จ.พะเยา ประกาศใช้พื้นที่ส่วนราชการ ตรวจคัดกรองโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือในการใช้ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา เป็นสถานที่ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 ตั้งแต่ วันที่ 21-30 เมษายน 2564 จังหวัดพะเยา    จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ/หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดฯ และ ประชาชนที่จะเดินทางติดต่องาน ทราบ ดังนี้

1.สำหรับผู้ตรวจเชื้อโควิด 19 ให้เดินทางเข้าประตู ด้านอำเภอเมืองพะเยา  และ จอดรถบริเวณลานจอดรถ ด้านหน้าศาล จังหวัดพะเยา  เมื่อตรวจเสร็จให้เดินทางออกประตู ด้านศาลาประชาคม

2.สำหรับส่วนราชการ/หน่วยงาน ให้แจ้งบุคลากรในสังกัดฯ และ ประชาชนที่ติดต่องาน ให้ใช้ทาง เข้า-ออก บริเวณด้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ด้านบ้านพัก ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธร จังหวัดพะเยา  และ ด้านสำนักงาน เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา  เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ ตามผังเส้นทางแนบท้าย                                    

         ทั้งนี้ บริเวณด้านหน้าและโดยรอบศาลาประชาคม ขอความร่วมมือไม่ควรนำรถยนต์ไปจอดโดยเด็ดขาด  จึงเรียนประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ  ขอความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้


แชร์ข่าวพะเยา