NT พะเยามอบสิ่งของอุปกรณ์ให้แก่ รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 21 เมษายน 2564  ว่าที่ร้อยตรี สกุลชาย  นาคสัจ  โทรศัพท์จังหวัดพะเยา ในนามของ บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับพนักงาน NT1 และ NT2 เข้ามอบ อุปกรณ์ และของใช้จำเป็น ให้แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้กับ โรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid -19  


แชร์ข่าวพะเยา