จ.พะเยา ผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่ม 63 ราย ตรวจหาเชื้อเชิงรุก

แชร์ข่าวพะเยา

    สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังพบผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง ล่าสุด 63 ราย ขณะที่ทางจังหวัดพะเยา  ได้ตรวจเชื้อโควิด 19 เชิงรุกโดย  รถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรมัย   สสจ.เผยแผนฉีดวัคซีนล่าสุดเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ข้าราชการ ทหารตำรวจ ส่วนกลุ่มประชาชนเริ่มเดือน มิ.ย.64

      นายชุติเดช     มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา   นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก จังหวัดพะเยา  โดยรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง  พื้นที่จังหวัดพะเยา   ซึ่งแผนปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เชิงรุกในครั้งนี้ ดำเนินการโดยทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2564 โดยมีเป้าหมายในการตรวจคัดกรองวันละ 400 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และอำเภอดอกคำใต้

      จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( โควิด19 ) จังหวัดพะเยาระลอกเมษายน ถึงวันที่ 21 เมษายน 2564  พบผู้ป่วยสะสมติดเชื้อโควิด19 จำนวนทั้งสิ้น 63 ราย ทุกรายยังคงนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ในจังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยในพื้นที่ 8 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองพะเยา 29 ราย อำเภอจุน     10 ราย อำเภอเชียงคำ 9 ราย อำเภอดอกคำใต้ 5 ราย อำเภอปง 3 ราย อำเภอภูซาง 3 ราย อำเภอแม่ใจ 2 ราย อำเภอเชียงม่วน 1 ราย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 1 รายและอำเภอที่ยังไม่พบผู้ป่วย ได้แก่ อำเภอภูกามยาว ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด อำเภอและตำบล ได้มีการติดตามผู้ป่วย  ติดเชื้อโควิด19 ทุกราย และจากรายงานการสอบสวนโรคผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ทุกราย พบว่า มีการติดเชื้อในครอบครัว จำนวน 8 ครอบครัว ผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 26 ราย อายุต่ำสุด 1 ปี สูงสุด 79 ปี อายุเฉลี่ย 29 ปี ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จะได้รับการแนะนำให้มีการเฝ้าระวังอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัวหรือระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบไปตรวจทันทีที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

      โดยนายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จนถึง มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19  สะสมแล้วจำนวน 63 ราย  แบ่งเป็นกลุ่ม 2 กลุ่มหลักๆ ประกอบด้วย เป็นกลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงสูง 18 จังหวัด  ถือเป็นผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ของ จ.พะเยา     และกลุ่มที่ 2   คือกลุ่มที่ติดจากครอบครัว ที่มีญาติเดินทางมาจากพื้นที่สีแดง   โดยคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัด ได้มีการออกประกาศคำสั่ง เพื่อควบคุมฉบับล่าสุด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่   ณ ปัจจุบัน จากการวิเคราะห์พบว่า  บางหมู่บ้านมีการแพร่ระบาดในวงครอบครัว  ทั้งนี้เกรงว่า  ในอนาคตหากไม่ได้รับการตรวจหาเชื้ออย่างทั่วถึง บางรายอาจหลุดรอดไปแพร่เชื้อได้   แต่ขอยืนยันว่า ณ ขณะนี้จังหวัดพะเยา ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และไม่มีการแพร่ระบาดในวงรอบที่ 2    และวันนี้  ก็ได้มีการนำรถพระราชทานชีวนิรภัย  มาตรวจหาเชื้อเพื่อความอุ่นใจของประชาชน  ทั้งนี้เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยง   ส่วนพี่น้องประชาชนคนใด ที่ไม่ได้รับการประสานงานจาก อสม.ให้มาตรวจ  ก็ไม่ต้องกังวลใจ ขอให้ป้องกันตนเองอยู่ที่บ้าน สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง   แต่ถ้าหากได้รับการแจ้งให้มาตรวจหาเชื้อ  ก็ขอให้ป้องกันตนเอง  ระหว่างรอผลการตรวจก็ขอให้ดูแลสุขภาพตนเองด้วย

   ด้านนายแพทย์ศุภชัย  บุญอำพันธ์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  ได้ฝากถึงประชาชนชาวพะเยา และคนที่จะเดิมทางมายังจังหวัดพะเยาว่า  ขอให้ประชาชนบอกไทม์ไลน์ที่แท้จริงแก่เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค  ซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นปัญหามาก  เพราะมีบางราย  ไม่ยอมบอกความจริง  ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ล่าช้า  ขณะเดียวกันยังพบว่า  ยังมีผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงอยู่    จึงขอให้ปฏิบัติตามมาตรการคุมควบโรคของจังหวัด โดยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.เพื่อประเมินความเสี่ยงตัวท่าน  จากนั้นให้ดำเนินการตามเจ้าหน้าที่แนะนำอย่างเคร่งครัด  ข้อมูลล่าสุดขณะนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้ออายุต่ำสุดเพียง 1 ขวบ  สูงสูดอายุ 79 ปี  และผู้สูงอายุนี้เมื่อติดเชื้อโควิด19  แล้ว  โอกาสเสียชีวิตสูงมาก   ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง  ในการป้องกันการแพร่ระบาด  ส่วนแผนการฉีดวัคซีนนั้นกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแพทย์ อสม.ด่านหน้า  กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ โดยกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 23 เม.ย.64 แต่ได้มีการขยายไปจนถึงวันที่ 25 เม.ย.64  นี้  หลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มประชาชน  โดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2564


แชร์ข่าวพะเยา