PEA พะเยา ตรวจความพร้อมระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้จัดการ  PEA พะเยา ตรวจความพร้อมพร้อมระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลสนาม  ณ.มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

           วันที่ 22 เมษายน 2564  นายสุพิน   แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา นายประยูร วิรัตนเกษม  รองผู้จัดการด้านเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา นายวิชาญ ละมัย  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลแม่กา และคณะผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เข้าตรวจความพร้อมระบบไฟฟ้า โรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย COVID-19  ที่ มหาวิทยาลัยพะเยา   โดยมี  รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล โรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย COVID-19 ของจังหวัดพะเยา  


แชร์ข่าวพะเยา