ตำรวจท่องเที่ยว ลงพื้นที่สำรวจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกว๊านพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

ตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกว๊านพะเยา

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา 0๗.00 น. พ.ต.ต.ธนวินท์  พวงมะลิ  สว.ส .ทท.๒ กก.๒ บก.ทท.๒ พร้อมสายตรวจจุดบริการ จังหวัดพะเยา  สำนักงานการ​ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา  สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ประมงจังหวัดพะเยา ธนารักษ์จังหวัดพะเยา หอการค้าจังหวัดพะเยา ชมรมพายเรือคายัคในกว๊านพะเยา  ลงพื้นที่สำรวจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกว๊านพะเยา ด้วยเรือพายคายัคและซับบอร์ด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพะเยาให้ยั่งยืน


แชร์ข่าวพะเยา