ออกกำลังเพื่อสุขภาพ

แชร์ข่าวพะเยา

นายรัฐวุฒิชัย. ใจกล้า นายก อบต บ้านตุ่น พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานของ อบต. บ้านตุ่น ร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ลานหน้าอาคาร อบต. บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา