สหกรณ์ จ.พะเยา นำผลผลิตเมล่อน ของสมาชิกเกษตรกรมาจำหน่าย

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา นำผลผลิตเมล่อน ของสมาชิกเกษตรกรมาจำหน่ายร้านค้าซูเปอร์มาเก็ตของสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวกันตา จันทนะเมธิน ผอ.กสส.4 เข้าตรวจเยี่ยมการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ โดยนำเมล่อนญี่ปุ่น ผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงปังค่า จำกัด มาจำหน่ายที่  ร้านค้าซูเปอร์มาเก็ตของสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด


แชร์ข่าวพะเยา