จ.พะเยา ประชุมหารือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยา  ประชุมหารือยกระดับการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา  ปลัดอำเภอเมืองพะเยา สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำป่าหวาย  กำนันตำบลจำป่าหวาย ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และอสม. ตำบลจำป่าหวาย ประชุมหารือยกระดับการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย จากการประชุมสถานการณ์เริ่มควบคุมได้ และทุกหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา