ม.พะเยา รับมอบเตียงกระดาษ จากบริษัท SCG เพื่อใช้กับผู้ป่วย Covid-19

แชร์ข่าวพะเยา

อธิการบดี ม.พะเยา รับมอบเตียงกระดาษ จากบริษัท SCG จำนวน ๗๐ เตียง เพื่อใช้กับผู้ป่วย Covid-19 ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

       วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ และบุคลากรทางแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบ เตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี (SCGP Paper Field Hospital Bed) จำนวน ๗๐ เตียง จากบริษัท SCG เพื่อช่วยให้มีเตียงสนามไว้รองรับผู้ป่วย เนื่องจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยา

สำหรับเตียงสนามกระดาษ SCGP เป็นนวัตกรรมที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม มีน้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่ขนส่งและการจัดเก็บ สามารถประกอบได้ง่าย ภายในไม่ถึง ๑๐ นาที โดยไม่ต้องใช้กาว มีความทนทานใช้ได้นานถึง ๓ เดือน หากไม่โดนน้ำ สำหรับเตียงสนามกระดาษ SCGP สามารถช่วยยกระดับความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ใกล้ชิด ได้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในปัจจุบันอีกด้วย


แชร์ข่าวพะเยา