จังหวัดพะเยาฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่หนึ่ง

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยาฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่หนึ่ง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุขและบุคลากรด่านหน้า ที่ได้รับการจัดสรรในรอบที่ 2

   ที่ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา นายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา และรับบริการฉีดวัคซีนโควิด19 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ จุดให้บริการของโรงพยาบาลพะเยาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา โดยมี นายแพทย์ศุภชัย  บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัธชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) เครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยา ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด19 ของกระทรวงสาธารณสุข ได้กระจายวัคซีนโควิด19 รอบที่ 2ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุขและบุคลากรด่านหน้า สำหรับจังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรวัคซีนล๊อตที่สองนี้ จำนวน 2,380 คน โดยได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มที่หนึ่ง พร้อมกันทั้งจังหวัด  ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2564 นี้  ทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้มีการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ได้รับการจัดสรรในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ยอดสะสมผู้ได้รับวัคซีนโควิด19 เรียบร้อยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 3,280 คน   ชาวพะเยามั่นใจคุณภาพ ความปลอดภัยวัคซีนโควิด-19

ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อสู้กับเชื้อโรค ป้องกันการป่วยและเสียชีวิต และหยุดการแพร่ระบาดของโรค


แชร์ข่าวพะเยา