โรงพยาบาลพะเยา ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Web Conference

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Web Conference เรื่องแนวทางการรับมืออาการไม่พึงประสงค์ทางระบบประสาทภายหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Web Conference เรื่องแนวทางการรับมืออาการไม่พึงประสงค์ทางระบบประสาทภายหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยมี นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่องนี้ ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้บัญญัติศัพท์ Immunization Stress Related Response หรือ ISRR เป็นปฏิกิริยาความเครียดจากการรับวัคซีน พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย แนวทางการจัดการอาการทางประสาทที่เกิดตามหลังวัคซีน และแนวทางการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค โดย พญ.ภาวิณี ด้วงเงิน กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พร้อมย้ำ “อย่าแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดีย หากข้อมูลไม่จริง ยิ่งกระตุ้นเกิด ISRR ได้ ขอให้รีบแจ้งเข้าระบบ ปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาอย่างทันท่วงที”  ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น 7 อาคาร 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


แชร์ข่าวพะเยา