จ.พะเยา ผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มไม่หยุดล่าสุด 70 ราย

แชร์ข่าวพะเยา

     สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยพุ่งไม่หยุด ล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 4 รายรวมผู้ป่วยสะสมเป็น 70 ราย ขณะที่ ศบค.จังหวัด ยังคงเร่งตรวจคัดกรองหาเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง  ด้วยรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรมัย    จำนวน 4 อำเภอ เป็นวันที่ 3

สถานการณ์ การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มอย่างต่อเนื่องไม่หยุด ล่าสุดพบผู้ป่วยไวรัสโควิด 19 เพิ่มอีกจำนวน 4 ราย โดยส่วนใหญ่พบในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ป่วยภายในครอบครัว ขณะที่ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19  จังหวัดพะเยา ยังคงดำเนินการในเรื่องของการคัดกรอง หาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ด้วยรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรมัย    ในพื้นที่เสี่ยง 4 อำเภอ ซึ่งประกอบด้วยอำเภอเมือง อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และอำเภอดอกคำใต้ ซึ่งในวันนี้นับเป็นวันที่ 3 ของการตรวจคัดกรองเชิงรุก ซึ่งมีเป้าหมายจำนวน 2,500 ราย


แชร์ข่าวพะเยา