พัฒนาหมู่บ้าน

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโป่งขาม หมู่ที่10 ตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับพี่น้องชาวบ้าน ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้าน

วันที่ 25 เมษายน2564 นาย ฉลอง โตปินใจ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโป่งขาม หมู่ที่10 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาร่วมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับพี่น้องชาวบ้าน ได้ร่วมกันพัฒนา ตัดหญ้าตามถนน ตามซอยในหมู่บ้าน ในวัด เทฟุตบาทรอบพระอุโบสถ วัดพระธาตุโป่งขาม และทำปุ๋ยหมักเพื่อไว้ใช้ปลูกดอกในพื้นที่สาธารณหมู่บ้านต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา