ชาวบ้านออกหาหนอนใบไม้รับประทาน ขาย

แชร์ข่าวพะเยา

     ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ออกหาหนอนใบไม้ ที่ช่วงนี้มักจะออกหากินกัดใบอ่อนของต้นดอกคูน จากนั้นก็จะทำการเข้านางและอาศัยอยู่บริเวณต้นเฟื่องฟ้า ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะออกหา นำมารับประทานและขายสร้างรายได้

     ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต่างเดินทางออกมาหาหนอนใบไม้ บริเวณต้นเฟื่องฟ้า แนวถนนสายพะเยา-เชียงคำ ซึ่งจะมีหนอนดังกล่าวมาอาศัยอยู่บริเวณใบของต้นดอกเฟื่องฟ้า ที่ปลูกเรียงรายกันสุดแนวถนน โดยหนอนดังกล่าวในช่วงนี้จะออกหากินกัดใบอ่อนของต้นดอกคูน จากนั้นก็จะลงไปฟักตัวหรือเข้านาง เป็นดักแด้อาศัยอยู่บริเวณใบของต้นดอกเฟื่องฟ้า ซึ่งชาวบ้านจะเข้าทำการเก็บหนอนดังกล่าวในช่วงนี้ สามารถรับประทานได้

      โดยนางลบ ใจมา ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ระบุว่าในช่วงเวลานี้ ถ้าหากสังเกตต้นดอกคูนที่มีใบถูกหนอนดังกล่าวกัดกินจนหมดลำต้น ก็จะพบหนอนดังกล่าว มาอาศัยฟักตัวอยู่บริเวณต้นเฟื่องฟ้า ซึ่งจะมีเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงนี้เป็นระยะเข้านางหรือเป็นดักแด้ ก็จะสามารถเก็บนำไปรับประทานได้ โดยวิธีการรับประทานนั้นจะนำไปทอด หรือคั่วรับประทาน และหากได้จำนวนมาก ก็จะนำออกขายและสามารถสร้างรายได้ ได้โดยหนอนใบไม้ดังกล่าวนั้น จะสามารถรับประทานได้ก็อยู่ในช่วงสัปดาห์นี้สั้นๆเท่านั้นเองจากนั้นถ้าหากเป็นตัวแก่แล้วก็จะกลายเป็นผีเสื้อต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา