จ.พะเยา รับมอบอุปกรณ์ป้องกันชุด PPE ป้องกันโควิด -19

แชร์ข่าวพะเยา

      จังหวัดพะเยา  รับมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือชุด PPE   จากศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดพะเยาเพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19

    วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564   นายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือชุด PPE  จำนวน 100 ชุด  จาก ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดพะเยา (CSR) ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้สวมใส่  ในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม โรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับจังหวัดพะเยาข้อมูล ณ วันที่  26  เมษายน 2564 พบมีผู้ติดเชื้อโควิด 19  เพิ่ม 4 ราย โดยผู้ป่วยสะสมอยู่ที่  จำนวน 76 ราย


แชร์ข่าวพะเยา