จ.พะเยา แถลงติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 76 ราย เตียง รพ. ยังรองรับผู้ป่วยได้

แชร์ข่าวพะเยา

       จังหวัดพะเยา แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ ล่าสุดมีผู้ป่วยสะสม จำนวน 76 ราย กลับบ้านแล้ว 18 ราย ขณะที่จำนวนเตียงตามโรงพยาบาลยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้

      วันที่  26 เมษายน2564  นายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด  นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมแถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จังหวัดพะเยาต่อสื่อมวลชน ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2564 ว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จังหวัดพะเยา ระลอกใหม่เมษายน ถึงวันที่ 26 เมษายน 2564 พบผู้ป่วยสะสมติดเชื้อไวรัสไวรัสโควิด 19 จำนวน 76 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดพะเยา 56 ราย และรักษาตัวอยู่ในจังหวัดเชียงราย 2 ราย กลับบ้านแล้ว 18 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 4 ราย (อ.ภูกามยาว 1 ราย อ.เมือง 1 ราย และ อ.ดอกคำใต้ 2 ราย ) พบผู้ป่วยสะสมในทุกอำเภอ คือ อำเภอเมือง  35 ราย อำเภอจุน 11 ราย อำเภอเชียงคำ 9 ราย อำเภอดอกคำใต้ 9 ราย อำเภอปง 4 ราย อำเภอภูซาง 3 ราย อำเภอแม่ใจ 2 ราย อำเภอเชียงม่วนและอำเภอภูกามยาว อำเภอละ 1 ราย และอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 1 ราย

      นอกจากนี้ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด และระดับอำเภอ/ตำบล ได้มีการติดตามผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จังหวัดพะเยาทุกราย และจากรายงานการสอบสวนโรคผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จังหวัดพะเยา พบว่า มีการติดเชื้อในครอบครัว จำนวน 11 ครอบครัว ผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 31 ราย และมีการติดเชื้อในชุมชน 2 แห่ง พบผู้ป่วยจำนวน 3 ราย ได้มีการติดตามกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 และกักตัวอยู่ที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัวหรือระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีพร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจะได้รับการแนะนำให้มีการเฝ้าระวังอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัวหรือระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบไปตรวจทันทีที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

สำหรับจำนวนเตียงตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้ง 9 อำเภอ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน  171  เตียง มีผู้ป่วยนอนพักรักษาตัว  56  เตียง จำนวนตียงว่าง  115  เตียง ในจำนวนนี้ เป็นโรงพยาบาลสนามในอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาสามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 33 เตียง


แชร์ข่าวพะเยา