ลาดตระเวนป้องกันไฟป่า

แชร์ข่าวพะเยา

   หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ อ.เมือง พะเยาลาดตระเวนป้องกันไฟป่า ณ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพะเยา

  วันที่28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.  นายถวิล จันธิยศ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพะเยา พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่  ร่วมกลับ เจ้าหน้าที่มณฑลทหารบกที่ 34  ปล่อยแถวลาดตระเวน เพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่า ในช่วงห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่รับผิดชอบ ณ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา