จ.พะเยา พบผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่ม 5 รายรวมสะสม 83 ราย

แชร์ข่าวพะเยา

      สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่อีก 5 ราย รวมเป็น 83 ราย ขณะที่ผู้ป่วยรักษาหายสามารถเดินทางกลับบ้านได้จำนวน 26 ราย ขณะที่ทางจังหวัดเปิด Local Quarantine ให้กับผู้มีความเสี่ยงในการสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเดินทางสู่จังหวัดพะเยา สามารถมากักกันตัวได้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนหมู่บ้าน ขณะที่จำนวนเตียงตามโรงพยาบาลต่างๆยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้

     สถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่มอีกจำนวน 5 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 83 ราย ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่สัมผัสกับผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและแพร่กระจายภายในครอบครัว โดยจากการสอบสวนโรคพบว่ามีการติดเชื้อในครอบครัวจำนวนรวมกว่า 11 ครอบครัว ซึ่งมีผู้ป่วยมากกว่า 30 ราย สำหรับผู้ป่วยที่รักษาหายและสามารถเดินทางกลับบ้านได้ล่าสุดมีจำนวน 26 ราย

     ด้าน นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า ในขณะนี้จำนวนเตียงตามโรงพยาบาลต่างๆของจังหวัดพะเยา ทั้ง 9 อำเภอยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 171 เตียง และขณะนี้มีผู้ป่วยนอนพักรักษาตัว 57 ราย ซึ่งยังคงมีเตียงว่างจำนวน 114 เตียง นอกจากนั้นยังมีเตียงโรงบาลสนามของมหาวิทยาลัยพะเยา อีกจำนวน33 เตียง ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ นอกจากนั้นทางจังหวัดยังได้ทำการเปิด Local Quarantine ไว้สำหรับรองรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง หรือเดินทางเข้าจังหวัดเข้ากักกันตัว เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดในหมู่บ้านหรือชุมชน


แชร์ข่าวพะเยา