สหกรณ์ จ.พะเยา ร่วมประชุมการบริหารจัดการลิ้นจี่ส่งขายออกนอก

แชร์ข่าวพะเยา

      สหกรณ์ จ.พะเยา ร่วมประชุม การบริหารจัดการลิ้นจี่ส่งขายออกนอก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จ.พะเยา

  วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.  นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสถิตย์ ดูแก้ว นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ ในการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการลิ้นจี่ เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ และซักซ้อมทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่ แปลงใหญ่ลิ้นจี่ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตลิ้นจี่ และเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่รายย่อย ในเขตตำบลแม่สุก  ในเรื่องต่างๆ เช่น  การขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ การรับ-จัดสรรออเดอร์ ฯลฯ และที่สำคัญเน้นย้ำเรื่องของคุณภาพของลิ้นจี่ให้ดีที่สุด ซึ่งปริมาณลิ้นจี่ในเขตตำบลแม่สุก มีประมาณ 117.2 ตัน และผลผลิตจะออกสู่ตลาดประมาณวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นี้เป็นต้นไป


แชร์ข่าวพะเยา