รพ.พะเยา แจ้งผู้ใช้บริการจัดส่งรับ ยาทางไปรษณีย์ และ รพ สต.ใกล้บ้าน

แชร์ข่าวพะเยา

     เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่  โรงพยาบาลพะเยาจึงได้เปิดช่องทางการประสานงานการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ และ รพ สต.ใกล้บ้าน และการขอใบส่งตัวแบบนัดล่วงหน้าผ่านระบบ” Drive thru “โดยมีขั้นตอนรับบริการดังนี้

1.สแกน QR codeเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ทางไลน์ หรือ Add id line:@887emwzv

2.กรณีขอใบส่งตัวแบบนัดล่วงหน้า ให้ส่งสำเนาบัตรประชาชน ใบนัด และใบส่งตัวเดิม(ถ้ามี)

3.กรณีขอส่งยาทางไปรษณีย์ และรับยาที่รพ สต.ให้ส่งข้อมูล ใบนัด เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ มาให้เจ้าหน้าที่ทางไลน์  เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้

(กรุณาติดต่อเข้ามาล่วงหน้าก่อนวันที่ใบส่งตัวหมดอายุ และ/หรือก่อนยาหมดประมาณ  1 อาทิตย์)

***หากยาหมดหรือมีอาการผิดปกติ สามารถเข้ามาพบแพทย์ตามนัดได้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพะเยา(wellness center)ในวันและเวลาราชการ โทร.054-409300ต่อ 1011 Email::wellness PYH@gmail.com หรือ Add id line:@887emwzv


แชร์ข่าวพะเยา