มอบเจลแอลกอฮอล์ชุดป้องกันไวรัส ( PPE)

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยามอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ,ชุดป้องกันไวรัสและสารเคมี(PPE),ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด

วันนี้ 29 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. พ.ต.อ.บวร ไชยคำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยามอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ,ชุดป้องกันไวรัสและสารเคมี(PPE),หน้ากากกันกระเด็น(face shield ),ถุงมือยาง ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา