NT พะเยา แจ้งการเปิดให้บริการลูกค้า

แชร์ข่าวพะเยา

เรียนผู้ใช้บริการเพื่อโปรดทราบ ศูนย์บริการลูกค้า เอ็นที (TOT และ CAT เดิม)ทั่วประเทศ ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาการให้บริการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564นี้เป็นต้นไป เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์เวลา8.30 น. – 16.30 น. เวลารับชำระค่าบริการ เวลา 08.30 น.-16.00 น. ยกเว้น ศูนย์บริการลูกค้าภายในห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการตามเวลาที่ห้างกำหนดค่า ทั้งขอบคุณที่ใช้บริการ “NT ผู้นำในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศ“


แชร์ข่าวพะเยา