มอบบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

แชร์ข่าวพะเยา

เจ้าหน้าที่ธอส.สาขาพะเยา นายวรวิทย์ บูรณศิริ นายกอบจ.พะเยา ผอ.ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง ผอ.สวท.พะเยา นายบุญทิตย์ เมืองซื่อนายกเทศบาลตำบลบ้านต๋อม กำนันศรีเดช นามวงค์ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๋อม ทำพิธีมอบบ้าน”โครงการสร้างซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ” ในพื้นที่ จ.พะเยา ทั้งสิ้นจำนวน 10 หลัง งบประมาณหลังละ38,000.-บาท ค่าอุปโภค-บริโภคหลังละ3,000,- รวมทั้งสิ้น 41,000.-บาทต่อหลังคาเรือน


แชร์ข่าวพะเยา