ตร.ใช้เวลาว่างทำสวนเกษตรสมผสานสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

     เจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่มใหญ่วัย  56  ปี สังกัดตำรวจภูธรภูกามยาว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาใช้เวลาว่างเว้นจากงานราชการประจำ เดินตามรอยเท้าพ่อหันมาทำเกษตรพอเพียงโดยพลิกพื้นที่นา ประมาณ 5 ไร่เศษ มาทำเกษตรผสมผสาน ตามแนวโครงการ โคกหนองนาโมเดล ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี และรองรับอาชีพหลังจากเกษียณอายุราชการ

     ร.ต.ท.เอกราช ลือเรื่อง เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรภูกามยาว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลดงเจน นำผู้สื่อข่าวเข้าดูผลผลิตหลากหลาย มีทั้งมัลเบอร์รี่กล้วย มะละกอ  มันม่วงโอกินาวา และพืชผลหลายอย่าง รวมทั้งพืชผักสวนครัวที่เขาปลูกไว้หลากหลายชนิด และขณะนี้สามารถเก็บผลผลิตได้แทบทุกอย่าง หลังจากที่เขาใช้พื้นที่นาประมาณ 5 ไร่เศษ ทำการพลิกพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรผสมผสาน ในลักษณะ โคกหนองนาโมเดล โดยใช้ระยะเวลาประมาณเพียง 1 ปี  ผลผลิตต่างๆก็สามารถสร้างรายได้ให้เขาได้เป็นอย่างดี

     โดย ร.ต.ท. เอกราช ลือเรื่อง ระบุว่า ในความคิดตอนแรกนั้นขณะที่ตนเองรับราชการอยู่และมีพวกพี่ๆเกษียณอายุราชการหลายคนต่างมีอาการซึมเศร้าและไม่รู้จะทำอะไร ตนเองจึงได้มีแนวคิดที่จะหาอะไรทำตอนเกษียณอายุราชการ จึงได้หาอาชีพที่ตนเองถนัดก็คือเป็นเกษตรกรแต่ถ้าจะทำนาอย่างเดียวนั้นก็คงจะไม่ไหว เนื่องจากข้าวเป็นพืชเชิงเดี่ยว และทำเป็นเพียงช่วงฤดูกาลตนเอง จึงได้ ศึกษาหาความรู้และมาพบทฤษฎีโคกหนองนาโมเดล จึงได้ลงมือทำโดยเริ่มต้นก็มีการปรับพื้นที่ให้พื้นที่ มีทั้งน้ำและพื้นที่สำหรับปลูกพืชผักต่างๆจึงได้เริ่มลงมือทำในครั้งแรกก็มีเพื่อนบ้าน ได้มาพูดคุยว่าทำไมต้องปรับพื้นที่นา ให้เป็นลักษณะดังกล่าว แต่ตนเองก็มีความตั้งใจที่จะทำตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการทำเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ลงมือทำและเริ่มต้นด้วยการปลูกกล้วยหอมกระดุมทอง ไว้ก่อนพอหลังจากที่กล้วยเจริญเติบโตก็มีคนเดินทางมาขอซื้อหน่อกล้วยไปปลูก จากนั้นตนเองก็หาพืชชนิดอื่นๆที่เราชอบรับประทานมาทำการปลูกในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันมีพืชหลากหลายทั้งเป็นผลไม้ยืนต้น เช่นมะม่วง มะละกอ ลำไย เงาะ ทุเรียน มันเบอร์รี่ตลอดจนถึงพืชผักสวนครัวตามฤดูกาลก็จะนำมาปลูกเต็มพื้นที่ และผลผลิตที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีก็คือมันม่วงหรือมันโอกินาวา ที่ตนเองได้รับพันธ์มาจาก ตอนที่ไปซื้อกล้า ผักหวานป่า ตนเองจึงนำมาปลูกพบว่าออกผลผลิตและสามารถจำหน่ายได้เป็นอย่างดี จนปัจจุบันแทบจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยเฉพาะสวนของตนเองนั้นให้ชื่อว่า สวนตันใจ๋ คือได้มีการทำมาไม่ถึงปีแต่ก็สามารถให้ผลผลิตและสร้างรายได้ให้อย่างดีเยี่ยม


แชร์ข่าวพะเยา