PEA พะเยา มอบสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ รพ.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา มอบสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ รพ.พะเยา

นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางไปยังโรงพยาบาลพะเยา เพื่อมอบของใช้จำเป็นและของใช้ประจำวันอาทิเช่น หน้ากากอนามัยN95 ทิชชูเปี๊ยก น้ำดื่มให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานช่วยกันป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในโรงพยาบาลพะเยาโดยสิ่งของที่นำมามอบในครั้งนี้มาจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาที่เล็งเห็นถึงความทุ่มเทและเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมกันต่อต้านเชื้อไวรัส Covid-19 จึงได้ร่วมใจกันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา