ร้านอาหารครัวเกาลูน มอบอาหารกลางวันให้แก่ เจ้าหน้าที่รพ.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ คณะกรรมการบริจาคฝ่ายกิจกรรมพิเศษโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคอาหารกลางวัน จำนวน 150 ห่อ และน้ำสมุนไพร จำนวน 150 ขวด จาก คณะครัวเกาลูน และญาติพี่น้องลูกหลาน มอบให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19


แชร์ข่าวพะเยา