ผลผลิตลิ้นจี่แม่ใจออกสู่ตลาดวอนหน่วยงานรัฐกระจายสินค้า

แชร์ข่าวพะเยา

     ผลผลิตลิ้นจี่ในพื้นที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา  เริ่มออกสู่ตลาด โดยราคาหน้าสวนในช่วงนี้เกษตรกรยังพอรับได้ แต่หากผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากในช่วงต่อไป คาดว่าจะกระทบในเรื่องของราคาเกษตรกรวอนหน่วยงานรัฐ ให้ช่วยกระจายสินค้าออกสู่ต่างจังหวัด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากไวรัส โควิด-19 ระบาดในช่วงนี้ ขณะที่ลิ้นจี่เกรดพรีเมี่ยมในปีนี้ไม่สามารถทำได้มาก เนื่องจากทางกรมส่งเสริมการเกษตรไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนให้กับเกษตรกรทำลิ้นจี่คุณภาพ

     นายสีทน ติ๊บเมืองมา เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ต้องช่วยกันทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตลิ้นจี่ ที่ขณะนี้เริ่มสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว หลังผลผลิตลิ้นจี่เริ่มสุก สามารถเริ่มออกสู่ตลาดได้แล้ว ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตลิ้นจี่ที่ใหญ่ที่สุด ของจังหวัดพะเยา ที่ในปีนี้ผลผลิตค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เนื่องจากสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จึงส่งผลให้ผลผลิตลิ้นจี่ดีและสมบูรณ์ และขณะนี้เกษตรกรมีความหวั่นเกรงว่าผลกระทบจากการแพร่บาดของไวรัสโคล วิด 19 จะทำให้พ่อค้าแม่ค้า เดินทางมารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรน้อยลง จึงวอนหน่วยงานรัฐได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและกระจายสินค้าออกสู่ต่างจังหวัด

     โดยนายสีทน เล่าว่า ปีนี้ผลผลิตลิ้นจี่ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ ค่อนข้างที่จะดี เนื่องจากสภาพอากาศดีและในขณะนี้ ราคาเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 25- 26 บาท ต่อกิโลกรัม ก็ถือว่าเกษตรกรยังมีความ พอใจอยู่กับราคาดังกล่าว แต่หากช่วงระยะเวลาที่ลิ้นจี่จะออกเป็นจำนวนมากที่สุด ในช่วงของกลางเดือนนี้ เกรงว่าหากมีพ่อค้าแม่ค้าที่เดินทางมารับซื้อน้อยก็จะส่งผลให้ผลผลิตลิ้นจี่ราคาตกลงได้ ดังนั้นจึงขอให้ทางราชการเข้าทำการช่วยเหลือ ในเรื่องของการกระจายสินค้าไปสู่ต่างจังหวัด โดยในปีนี้การทำลิ้นจี่คุณภาพของเกษตรกร ที่สามารถจำหน่ายได้กิโลกรัมละ 50 ถึง 60 บาทนั้นเกษตรกรทำกันน้อยมาก เนื่องจากปีนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ไม่ได้มีการส่งเสริมให้ทำการผลิตลิ้นจี่คุณภาพเหมือนเช่นทุกปี ถ้าหากเกษตรกรจะทำเองนั้นต้นทุนก็จะสูงมากในส่วนของตนเองนั้นปีนี้ก็ได้มีการทำลิ้นจี่คุณภาพบางส่วน เนื่องจากใช้กระดาษห่อที่ได้รับจากปีที่ผ่านมาแต่เนื่องจากสวนของตนเองปีที่ผ่านมานั้นไม่มีผลผลิต จึงไม่ได้ใช้ และมาใช้ในปีนี้จึงสามารถทำลิ้นจี่คุณภาพได้

     สำหรับผลผลิตลิ้นจี่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่ใจ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพะเยา โดยมีพื้นที่ปลูกกว่า 12,000 ไร่ และมีผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า 6,000 ตันและมีผลผลิตที่มีคุณภาพ นอกจากนั้นยังมีรสชาติอร่อยหวาน หอม  สีสวยเป็นที่ต้องการของตลาด โดยคาดว่าผลผลิตในปีนี้ จะได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่บาดของไวรัส โควิด-19 ส่งผลให้ผู้ค้าเดินทางมารับซื้อจำนวนน้อย ดังนั้นจึงวอนหน่วยงานของรัฐบาลเค้าช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการกระจายสินค้าไปยังพื้นที่อื่นๆ


แชร์ข่าวพะเยา