สหกรณ์จ.พะเยา จัดประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์จ.พะเยา จัดประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

วันที่  29  เมษายน 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564 โดย นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานที่ประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา