สาธิตฯ ม.พะเยาทดลองปลูกโหระพาอวกาศ เตรียมสรุปผลการทดลองส่งรายงาน AHiS

แชร์ข่าวพะเยา

            นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ทำการทดลองปลูกโหระพาร่วมกับ สวทช ในโครงการ Asian Herb in Space (AHiS)  โดยมีองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) เปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการ  เพื่อศึกษาและวิจัยการปลูกพืชบนอวกาศสำหรับใช้ในการดำรงชีวิต และต่อยอดการวิจัยสู่การปลูกพืชบนดาวเคราะห์ดวงอื่น เพื่อรองรับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นอกโลกในอนาคต ซึ่งทางนักเรียนได้ทำการทดลองปลูกโหระพาบนพื้นโลก เปรียบเทียบกับการปลูกบนสถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลา ๓๐ วัน โดยใช้เมล็ดพันธุ์ชนิดเดียวกัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองกับนักวิทยาศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่นและมาเลเซีย โดยการทดลองเพาะโหระพาบนสถานีอวกาศเป็นไปได้ด้วยดี โหระพาสามารถเจริญเติบโตในสภาวะไร้น้ำหนักได้ดี

บัดนี้การทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติได้สำเร็จลุล่วงแล้ว และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาจำนวน ๑๒ กลุ่ม ได้ทำการทดลองบนพื้นโลกได้เสร็จสิ้นลงเช่นกัน หลังจากนี้ทางทีมนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จะได้เตรียมทำรายงานการทดลองด้านต่าง ๆ ส่งไปยัง สวทช. ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๕๗ น. (เวลาประเทศไทย) นักบินอวกาศของ JAXA  Dr.NOGUCHI Soichi  ที่ได้ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ บนสถานีอวกาศนานาชาติ รวมถึงการทดลองปลูกโหระพาบนสถานีอวกาศ ได้เดินทางลงมาจากสถานีอวกาศนานาชาติ ถึงพื้นโลกเรียบร้อยแล้ว ด้วยความร่วมมือของยานอวกาศจาก NASA -Crew Dragon Spacecraft (Crew-1) และในส่วนภาคพื้นดินทางมหาวิทยาลัยพะเยา ยังได้รับการสนับสนุนด้านการทดลอง จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Plant Biology & Astroculture Lab), สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด และ Spaceth.co ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนโรงเรียนสาธิตได้จากภาพแสดงการทดลองและศึกษาวิจัย


แชร์ข่าวพะเยา