อบรมการจัดการขยะในชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 3 พฤคภาคม 2564  เวลา 09.00 น. นายธนวัตน์  จันทร์ทอง  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านงิ้วใต้  หมู่ที่6  ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา  ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา  อบรมเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านเข้ารับการอบรม 30  ครัวเรือน 


แชร์ข่าวพะเยา