PEA พะเยา ซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง

แชร์ข่าวพะเยา

    PEA พะเยา ซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูงล้ม จำนวน 10 ต้น ณ บ้านท่าฟ้าใต้ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

      วันอังคารที่ 4 พฤคภาคม 2564 นายพนม  พยนต์ยิ้ม ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจุน ได้รับความอนุเคราะห์ชุดงาน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอกคำใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงคำ  ผกส.พะเยา และ แผนกปฏิบัติการและบํารุงรักษาพะเยา เข้าร่วมดำเนินการ กู้สถานการณ์ซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูงล้ม จำรวน 10 ต้น ณ บ้านท่าฟ้าใต้ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์น้ำดื่ม และเครื่องดื่มสนับสนุนให้กับชุดงานก่อสร้าง

โดยนายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายประยูร วิรัตน์เกษม รองผู้จัดการด้านเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา และนายวิทยา เขื่อนแก้ว ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอกคำใต้  นายนิมิตร  ปิวศิลป์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ แม่ใจและคณะผู้ติดตาม ฯลฯ ร่วมให้คำแนะนำ และให้กำลังใจให้การซ่อมแซมระบบจำหน่าย มีนายสมศักดิ์  เสนวรรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ เชียงม่วน เป็นผู้ประสานงาน


แชร์ข่าวพะเยา