จ.พะเยา ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันที่ 2 มาตรการยังเข้ม

แชร์ข่าวพะเยา

      สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดพะเยา ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นวันที่ 2 แล้วขณะที่จังหวัดยังคงมีมาตรการเข้ม ล่าสุดประกาศของจังหวัดพะเยาให้ผู้ที่เดินทางจาก 11 จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง หากเดินทางเข้าจังหวัดจะต้องทำการกักกันตัว 14 วันที่ (Local Quarantine)ของจังหวัดที่จัดให้ สำหรับยอดผู้ติดเชื้อสะสม 87 ราย ผู้ติดเชื้อรักษาตัวอยู่ในจังหวัดพะเยา 22 ราย รักษาหายแล้วกลับบ้าน 65 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

     จังหวัดพะเยา ต้องออกประกาศตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดพะเยา ในการกำหนดมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดพะเยา สำหรับผู้เดินทางมาจาก 11 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สุราษฎร์ธานี และกระบี่ ให้เข้ารับการกักกันตัว ณ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด(Local Quarantine) ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่มาถึง โดยทางจังหวัดได้มีการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับในการกักกันตัวในครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

     ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ล่าสุดไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจำนวน 2 วันแล้ว โดยยอดผู้ติดเชื้อสะสม 87 ราย ผู้ติดเชื้อรักษาตัวอยู่ในจังหวัดพะเยา 22 ราย รักษาหายแล้วกลับบ้าน 65 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต นอกจากนั้นทางจังหวัดขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หยุดเชื้อเพื่อชาติ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นวัดอุณหภูมิ ใช้แอฟไทยชนะ แล้วจะปลอดภัยจากโควิด


แชร์ข่าวพะเยา