จังหวัดพะเยาฉีดวัคซีนโควิด19

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยาฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มที่หนึ่ง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บุคลากรด่านหน้าและประชาชนที่มีโรคประจำตัว จำนวน 3,440 คน ที่ได้รับการจัดสรรในรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 นี้

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย  บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมติดตามให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา ณ จุดให้บริการของโรงพยาบาลพะเยาที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาโดยมี นายแพทย์อนันต์  มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 

)  จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด19 ของกระทรวงสาธารณสุข ได้กระจายวัคซีนโควิด19 รอบที่ 3ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บุคลากรด่านหน้าและประชาชนที่มีโรคประจำตัว สำหรับจังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรวัคซีนรอบที่ 3 นี้ จำนวน 3,440 คน ในจำนวนนี้เข้ารับบริการ ณ จุดให้บริการของโรงพยาบาลพะเยา จำนวน 820 คนโดยได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มที่หนึ่งในรอบที่ 3 พร้อมกันทั้งจังหวัด  ระหว่างวันที่ 6- 7 พฤษภาคม 2564 นี้  ทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้มียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ได้รับการจัดสรรในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 เรียบร้อยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 6,720 คน


แชร์ข่าวพะเยา