สสจ.พะเยาลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

แชร์ข่าวพะเยา

     ที่เรือนจำจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดพะเยาพร้อมด้วยแพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน โรงพยาบาลพะเยาและคณะทำงานตามผังโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ เยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา ตามแผนการรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยมีคุณสุนันทา คงพากเพียร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมสถานที่

สถานที่ หลังจากนั้นช่วงบ่ายได้ติดตามความพร้อมของสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกตอาการของผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยโควิด โรงพยาบาลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมี นายแพทย์สุรวัฒน์ กุลศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอกคำใต้ ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมสถานที่


แชร์ข่าวพะเยา