PEA พะเยา เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจ

แชร์ข่าวพะเยา

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางป ระภาศรี วงศ์เหมย นบท.9 พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อสิงห์คำ  คิดอ่าน อายุ 90 ปี บิดานายสุชาติ คิดอ่าน รจก.(บ) กฟจ.พะเยา เพื่อร่วมส่งวิญญาณ ไปสู่สรวงสวรรค์  ณ วัดพระยอดขุนพล เวียงกาหลง ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย


แชร์ข่าวพะเยา