จ.พะเยา ออกมาตรการผู้เดินทางเข้าออกในจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

ประกาศ ศูนย์ข้อมูลCOVID-19จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยามติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่14/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 กำหนดมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดพะเยาสำหรับผู้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ภูเก็ตยะลา ระนอง สงขลา สุราษฎร์ธานี และกระบี่ให้เข้ารับการกักกันตัว ณ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด(Local Quarantine) ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาเป็นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่มาถึงสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด เชียงใหม่ ปทุมธานี ชลบุรี นนทบุรีและสมุทรปราการ เมื่อเดินทางมาจังหวัดพะเยา จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิดฟรี และให้ภักกันตัวที่บ้าน เป็นเวลา14 วันศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สอบถามเพิ่มเติมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 054 409 132 / 054 409 126


แชร์ข่าวพะเยา