PEA พะเยา นำเสนองานให้บริการลูกค้า

แชร์ข่าวพะเยา

วันศุกร์ ที่ 7 พ.ค. 2564  นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยามอบหมายให้ นายประยูร วิรัตน์เกษม รองผู้จัดการด้านเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยทีมงานธุรกิจเสริม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่ใจเข้าพบลูกค้าเจ้าของธุรกิจโรงสีและปั๊มน้ำมัน เพื่อนำเสนองานบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในของผู้ใช้ไฟเพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจเสริมให้ผลการดำเนินงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาเป็นไปตามเป้าหมายตามค่าชี้วัด KPI


แชร์ข่าวพะเยา